Ramazani 2020

O ju që besuat, agjërimi (saum) u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Kuran,2:183    

Edhe

deri në muajin Ramazan 2020