Ramazani 2022

O ju që keni besuar! Ju është urdhëruar juve edhe Es-Seum (agjërimi) siç u qe urdhëruar edhe atyre përpara jush me qëllim që të mund të bëheni El-Muttekunë (të përkushtuar). Kuran,2:183

Edhe

deri në muajin Ramazan 2022