Gradat e kënaqësisë me All-llahun e Madhëruar

Gradat e kënaqësisë me All-llahun e Madhëruar

Në të gjithë e dimë se njeriu jeton në dy gjendje: në gjendjen e të kënaqurit dhe gjendjen e të hidhërimit apo pikëllimit.

Kënaqësia vjen nga besimi, ndërsa pikëllimi dhe hidhërimi vijnë nga shejtani i mallkuar.

Të gjithë dijetarët janë unanimisht të pajtuar se kënaqësia është e lavdëruar tek All-llahu xh.sh.

Kënaqësia fitohet në këtë mënyrë: nëse ti bën përpjekjen maksimale në njohjen e All-llahut të Madhëruar, kuptimin e fjalëve të Tij, pra librit të All-llahut, i zbaton urdhëratë e All-llahut dhe eviton ndalesat e Tij. Kështu njeriu ndjenë kënaqësinë e dhuruar nga All-llahu i Madhëruar, e ajo është se All-llahu lëshon në zemrën e tij qetësi, rehati dhe dashuri.

Një pikë tjetër me rëndësi është nëse njeriu është në shkallët më të larta të jetës së tij dhe nuk është i kënaqur me All-llahun e Madhëruar, është në gjendje të mjerueshme e të keqe që nuk mund të përshkruhet, e nëse jemi në shkallët më të ulëta të jetës sonë, ndërsa jemi të kënaqur me All-llahun e Madhëruar, ne jemi nga njerëzit më të lumtur.

Mu për këtë, baza e kënaqësisë në jetë nuk paraqet shuma e të hollave dhe pasurisë, por të qenët i kënaqur.

Pra çështja me rëndësi është se sasia e madhe e pasurisë, shëndetit të mirë dhe mirësive të tjera me të cilat të nderoi All-llahu i Madhëruar, nuk është ajo për  qëllim, por e kundërta e saj. Nëse posedon mirësi në çdo aspekt, por nuk je i kënaqur me All-llahun e madhëruar, ato nuk janë gjë tjetër vetëm se mjerim. E nëse të kanë humbur ty mirësitë e kësaj bote e ti je i kënaqur me All-llahun e Madhëruar. Kjo është lumturia dhe kjo të bën të jesh i kënaqur.

Rëndësia e diturisë në kënaqësi

Shembull: Fëmija i ulur në karrigen e dentistit, ndërsa ka dhimbje të madhe të dhëmbit dhe e ka patjetër t’i nxirret dhëmbi, para se t‘ia nxjerrin duhet i vendosin anestezi lokale, kjo bëhet me injeksion, dhe kur i shkakton dhimbje refuzon të rri ulur, bërtet, dhe mund të fole fjalë të pahijshme! Sepse ai nuk e kupton se dentisti punon për të mirën e tij, dhe nuk e din se ky injeksion pas pak do t‘ia largoj dhimbje e madhe e të gjatë që e ndjente.

Kush e zhvillon kënaqësinë?

Sa më e madhe të jetë dituria jote për All-llahun e Madhëruar, aq ma e madhe do të jetë lumturia dhe kënaqësia. Sa më e madhe të jetë injoranca (mosbindja) për All-llahun e Madhëruar, mosdija do të sjellë mjerim, ngushtim dhe pakënaqësi, pra këto dyja shkojnë bashkë, dija me lumturinë dhe injoranca me mjerimin.

E kur njeriut i bëhet e qartë e vërteta dhe kur e sheh se në të gjitha caktimet ka urtësi, mëshirë dhe drejtësi, dhe nëse ai nuk kënaqet dhe pikëllohet, atëherë dhimbja do ti jetë më e fortë.

Ndërsa vlera e të qenët i kënaqur me All-llahun e Madhëruar është shumë e rëndësishme dhe kjo kënaqësi është baza e të qenit i kënaqur, i lumtur në këtë jetë dhe i shpëtuar në botën tjetër. Për vlerën e kënaqësisë së All-llahut.

All-llahu i Madhëruar në Kur’an thotë:

قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allahu do të thotë: “Kjo është një Ditë në të cilën të vërtetët do të përfitojnë nga e vërteta e tyre: Për ta janë Kopshtet e Begatë të Xhennetit nën të cilët rrjedhin lumenj – aty do të banojnë përherë. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Të. Ky është ngadhënjimi madhështor i lumturisë (Xhenneti i Lartë i Pasosur).” [Maide, 119]

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Me ata të cilët të parët përqafuan Islamin nga Muhaxhirunët (besimtarët që u shpërngulën nga Meka në Medinë) dhe Ansarët (besimtarët e Medinës që i strehuan dhe i ndihmuan ata) si dhe ata që i ndoqën besnikërisht ata (në Besim), me këta Allahu është mjaft i kënaqur dhe ata janë më se të kënaqur me Të. Ai ka përgatitur për ta Kopshte të Begatë nën të cilët rrjedhin lumenj për të banuar atje përgjithmonë. Ky është ngadhënjimi madhështor. [Tevbe, 100]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ

Padyshim se ata të cilët besuan (në Njësinë e Allahut, në të Dërguarin e Tij Muhammedin sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem, në Kur’an, në Islam) dhe punuan mirësi e drejtësi (sipas këtij besimi), ata janë krijesat më të mira.

Shpërblimi i tyre është tek Zoti i tyre: Kopshtet e Begatë të Përjetësisë (në Xhennetin e Adnit) nën të cilët rrjedhin lumenj. Ata do të banojnë aty përgjithmonë; Allahu i Kënaqur me ta dhe ata të kënaqur me Të. Ky është (shpërblimi) për atë i cili e ka frikë Zotin e vet. [Bejjine, 7-8]

I Dërguari All-llahut salAll-llahu alejhi ue sel-lem thotë:

من قال: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً وجبت له الجنة

“Kush është i kënaqur me All-llahun si Zot, me Muhammedin si Profet dhe me Islamin si fe, e ka merituar xhenetin.” (Transmeton Muslimi)

Kënaqësia me All-llahun e Madhëruar në vete përmban: Respektim të All-llahut dhe Adhurimin e Tij, dorëzim dhe nënshtrim ndaj caktimit të Tij, kthimit tek Ai, dhe mbështetje në Të.

Kënaqësia me Islamin si Fe përmban: Zbatimin e urdhrave të Tij dhe evitimin e ndalesave të Tij dhe të qenët krenarë me Të.

Ndërsa kënaqësia me Muhamedin salAll-llahu alejhi ue sel-lem si Pejgamber përmban: Ndjekjen dhe pasimin e tij në të gjitha sferat e jetës sonë.

Nëse i zbatojmë këto mësime, si rezultat pritni mirësitë e All-llahut të Madhëruar.

I Dërguari i All-llahut salAll-llahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلامَ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». رواه مسلم

“E ka shijuar besimin ai që është i kënaqur me pranimin e All-llahut si Zot, Islamit si fe dhe Muhammedit si të Dërguar”. (Transmeton Muslimi)

Pra, për ta shijuar ëmbëlsinë e besimit, fillo që të kënaqesh me ëmbëlsinë e imanit (besimit).

All-llahu i Madhërishëm është i kënaqur me shokët e Muhamedit salAllahu alejhi ue sel-lem, sepse ata i zbatuan normat e Tij, i respektuan urdhërat e Tij, e All-llahu i Madhërishëm ua ktheu këtë me mirësi e kënaqësi, dhe ata ishin të kënaqur me Të në jetën e tyre. E në botën tjetër do ta kenë kënaqësinë e plotë kur do t’i shohin mirësitë e All-llahut të Gjithëmëshirshëm dhe nderimet e Tij për ta.

All-llahu i Madhëruar në Kur’an thotë:

وَعَدَ اللَّـهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّـهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve Kopshte të Begatë të Xhenetit nën të cilët rrjedhin lumenj për të banuar ndër ta ngaherë dhe në vilat mahnitëse në Kopshtet e Xhenetit të Adnit. Por lumturia më e madhe është Kënaqësia e Allahut. Ky është ai ngadhënjimi më i madh. [Tevbe, 72]

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Sigurisht që Allahu ishte i kënaqur me besimtarët kur ata të dhanë besën ty (O Muhammed) nën pemë. Ai e dinte mirë se ç’farë kishte në zemrat e tyre, pra Ai zbriti Es-Sekineh (butësinë, gjakftohtësinë e qetësinë) mbi ta dhe Ai i shpërbleu ata me fitore të afërt. [Fet’h, 18]

Imam: Azir Aziri [Ikre.ch]