Faltoret në afërsi

Jeta dinamike në Zvicer, shpesh here na detyron që të udhëtojmë nëpër vende të ndryshme të vendit. Namazi është i detyrueshëm për çdo musliman i cili ka arritur moshën e pjekurisë. Eshtë obligim i cili duhet kryer kudo dhe kurdo. Prandaj e shohim të arsyeshme që nëpërmjet webfaqes sonë t’ju informojmë për vendndodhejn e xhamive tjera përrreth.

Muslimanët e Zvicrës janë të organizuar në mbi 300 organizata, shumica prej të cilave janë themeluar si shoqata, e klube private dhe në fakt veprojnë edhe si faltore.