Aktualitete

QENDRA KULTURORE
IKRE THUN

Me datë 10.12.2018 kishim nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në mesin tonë të kemi nxënësë të moshave 11-12 vjeçare nga regjioni i Thun-it.
Të pranishmëve iu sqaruam çështje të ndryshme rreth besimit në Allahun, të Dërguarit e Tij dhe në veçanti rreth të Dërguarit të Fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, si dhe për Shpalljen e fundit, Kur’anin dhe qëndrimin e Islamit për respektin e ndërsjellë mes muslimanëve dhe ithtarëve të tjerë.

Të pranishmit parashtruan pyetje të ndryshme, të cilave me lejen e Allahut iu përgjigjëm.

Qendra Kulturore Islame IKRE Thun
Imam: Azir Aziri
ikre.ch